Pico Finace
(โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ Pico Finance โปรแกรมสินเชื่อรายย่อยพิโคไฟแนนซ์)

โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ Pico Finance เป็นโปรแกรมบริหารการปล่อยสินเชื่อรายย่อยของรัฐบาล โดยโปรแกรมพิโคไฟแนนซ์ Pico Financeได้รับการพัฒนาให้ตรงตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังเพื่อรองรับงานการปล่อยสินเชื่อรายย่อยของผู้ประกอบที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังในการปล่อยสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมพิโกไฟแนนซ์ Pico Finance และรายงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของกระทรวงการคลังและสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ นำส่งกระทรวงการคลังได้ทันที


Tags : พิโกไฟแนนซ์,โปรแกรมพิโกไฟแนนซ์,โปรแกรม Pico Finance,โปรแกรมสินเชื่อรายย่อยพิโกไฟแนนซ์ Pico Finace,โปรแกรมพิโคไฟแนนซ์*** รายงานที่ต้องนำส่งรัฐ  2 ตัวคือ ***

1.รายงานการให้สินเชื่อรายย่อย

 

2.รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

รายละเอียดโปรแกรม

                โปรแกรมฟิโก ไฟแนนซ์ นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานกับธุรกิจเพื่อการปล่อยสินเชื่อรายย่อย ฟิโก ไฟแนนซ์ ของกระทรวงการคลังโดยเฉพาะได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องและรอบรับรายงานที่ต้องให้ให้ภาครัฐได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำงานการปล่อยสินเชื่อรายย่อยของผู้ประกอบการทำได้ง่ายขึ้น มีระบบติดตามลูกหนี้ การบริหารงานสินเชื่อเป็นไปอย่างมีระบบ

 • รองรับการทำงานแบบ Cloud Data (ทางเรามีเครื่อง Database Server ให้บริการ)
 • รองรับการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลแบบสาขาสามารถเรียกดูรายงานได้จากทุกสาขารวมกันได้
 • รองรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน สามารถสแกนข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมเก็บรูปจากหน้าบัตรได้โดยตรง
 • มีระบบตรวจสอบ Black List กรณีมีหลายๆ สาขาก็สามารถตรวจสอบประวัติลูกค้าได้ ว่ามีสัญญาค้างหรือประวัติที่ไม่ดีก่อนที่จะปล่อยกู้
 • รองรับการเปิดสัญญาแบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันได้ พร้อมพิมพ์สัญญาและการ์ดลูกหนี้ออกจากระบบได้
 • รองรับการชำระเงินล่วงหน้าได้ ชำระไม่เต็มงวด ชำระเกินกำหนดพร้อมคิดอัตราดอกเบี้ยได้
 • รอบรับการพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนการชำระค่างวดออกจากระบบ
 • รองรับการบันทึกค่าปรับ ค่าทวงถามได้
 • รอบรับรายงานต่าง ๆ ที่ทางบริษัทต้องพิมพ์ส่งภาครัฐเช่น รายงานภาษีรายย่อย รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ/ภาษีท้องถิ่น และรายงานอื่นๆ อีกมากมาย

 

*** หน้าสัญญา สามารถปล่อยก็ได้ 2 แบบ ***

1. สินค้าแบบมีหลักประกัน เช่น รถจักรยานยนต์ ทีวี คอมพิวเตอร์ โฉนดที่ดิน

2. สินค้าแบบไม่มีหลักประกันได้

 

*** ตัวอย่างการใส่รายละเอียดสินค้าแบบมีหลักประกัน ในสัญญากู้ สามารถกำหนดรายละเอียดของแต่ละสินค้าได้ ***

 

 

การบริการเพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. บริการติดตั้งเพื่อเริ่มต้นระบบครั้งแรกผ่านโปรแกรมรีโมท Team Viewer ( ฟรี ) และสอนการใช้งานจนกว่าจะเริ่มต้นระบบได้
  teamviewer
 2. บริการติดตั้งเพื่อเริ่มต้นระบบถึงสถานที่ ( On Site Service ) จะคิดค่าบริการค่าติดตั้ง ฝึกอบรมและค่าเดินทาง ตามระยะทางใกล้ – ไกล เริ่มต้นที่ 3,000 – 15,000 บาท


การบริการหลังการขาย

 1. โทรสอบถามปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก Software & Hardware
 2. สอบถามผ่านทางโปรแกรม Line ID : jezzykub
 3. สอบถามผ่านทาง Fanpage
 4. สอบถามผ่านทาง Email : program2me@gmail.com
 5. แก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโปรแกรมรีโมท Team Viewer บริการรีโมท ( ฟรี ) ภายใน 1 ปีหลังจากทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเกิน 1ปี คิดค่าบริการ 400 บาท จนกว่าจะแก้ไขปัญหาครั้งนั้นเสร็จเรียบร้อย ถ้าหากแก้ไขไม่สำเร็จทางเราไม่คิดค่าบริการ ( ฟรี )
 6. บริการแก้ไขปัญหาถึงสถานที่ โดยจะคิดค่าบริการและค่าเดินทางตามระยะทาง


การรับประกัน Software

 1. รับประกันแก้ไขบัคที่เกิดจาก Code ของโปรแกรมฟรีตลอดอายุการใช้งาน หากมีความสามารถเพิ่มเติมลูกค้าสามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ ( ฟรี )