CarSolution
(โปรแกรมขายอะไหล่รถแทรกเตอร์ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ แบบ Online หลายสาขา)

โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการร้านขายรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ รถแทรกเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงรถแทรกเตอร์ อะไหล่รถยนต์ แบบ Online รองรับการทำงานแบบสาขา จ่ายค่างวดสินเชื่อรถจากสาขาไหนก็ได้ บริหารงานขายหน้าร้าน ขายอะไหล่ รองรับการปล่อยสินเชื่อรถแทรกเตอร์ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ งานสต๊อคสินค้าและอะไหล่ กำหนด Serial Number ได้ ศูนย์ซ่อมบริการหลังการขาย งานแจ้งซ่อม รายงานต่างๆ


Tags : โปรแกรมขายอะไหล่รถแทรกเตอร์,อะไหล่รถยนต์,ขายรถแทรกเตอร์,อะไหล่รถมอเตอร์ไซต์,ขายรถยนต์,ขายรถมอเตอร์ไซต์,โปรแกรมสินเชื่อรถยนต์,โปรแกรมสินเชื่อรถแทรกเตอร์,โปรแกรมสินค้าเชื่อรถมอเตอร์โซต์ 

*** หน้า Login เข้าสู่ระบบ ***

 

*** หน้าสำหรับค้นหาสินค้า/อะไหล่รถ สามารถดูรายละเอียดราคา จำนวนคงเหลือและสถานที่เก็บ โดยคลิกเข้าไปที่รายการที่ต้องการเพื่อตรวจสอบราคาและจำนวนสินค้าคงเหลือของสาขาทั้งหมด ***

 

*** หน้าสำหรับตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือและรายละเอียดของสินค้านั้น เช่น ราคาแต่ละระดับ สถานที่เก็บสินค้า ***

 

รายละเอียดโปรแกรม

รายละเอียดหลักของโปรแกรม

·       รองรับการทำงานแบบ Cloud Data (ทางเรามีเครื่อง Database Server ให้บริการ)

·       รองรับการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิก การเปิดสัญญาสินเชื่อ การรับชำระค่างวดจากสาขาไหนก็ได้ การตรวจสินค้าคงเหลือจากสาขาตัวเองหรือสาขาอื่นๆ ได้

·       รองรับระบบการทำบัตรสมาชิกด้วยบัตรแบบ RFID สามารถพิมพ์หน้าบัตรเป็น Logo ร้าน หรือ TAG RFID ที่เป็นพวกกุญแจก็สามารถใช้งานได้

·       รองรับการสแกนข้อมูลสมาชิกจากเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ พร้อมเก็บรูปหน้าบัตรได้

·       รองรับการพิมพ์ QR Code จากโปรแกรมออกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติ๊กเกอร์ได้เลย ไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ดเพิ่มเติม

·       รองรับการค้นหาสินค้า ที่เก็บสินค้า ดูสินค้าคงเหลือสาขาตัวเองและสาขาอื่นๆ ได้

·       รองรับการบันทึกสถานที่เก็บสินค้าได้ เพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้า

·       รองรับการโอนและรับสินค้า/อะไหล่ ระหว่างสาขาได้

·       รองรับการตรวจสอบสินค้าคงเหลือของสาขาอื่นได้

·       รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามสาขา

·       รองรับระบบการค้างชำระ ระบบเจ้าหนี้ & ลูกหนี้ได้

·       รองรับการเรียกดูรายงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นดูเฉพาะสาขา หรือดูแบบรวมทุกสาขา

·       รายงานสำคัญจากระบบ เช่น รายงานการขาย รายงานสินค้าใกล้จุดสั่งซื้อ รายงานการรับชำระค่างวด รายงานอื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถพิมพ์เฉพาะสาขา หรือพิมพ์รวมทุกสาขา

·       รองรับระบบกำหนดสิทธิ์การทำงานให้พนักงานแต่ละระดับได้ เช่น ระดับพนักงาน ระดับผู้จัดการสาขา ระดับพนักงานฝ่ายขาย ระดับพนักงานฝ่ายการเงิน และระดับพนักงานฝ่ายบริการได้

·       รองรับ WebAdmins สำหรับผู้บริหารดูข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น

o   ข้อมูลสมาชิก พนักงาน รายการสินค้า การกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ และรายงานต่าง ๆ

o   รายงานสถิติ สรุปการเงินประจำวัน ประจำเดือน อื่นๆ ที่ผู้บริหารควรจะรู้

 

ระบบงานขาย

·       รองรับระบบการขายให้สมาชิกหรือลูกค้าทั่วไปได้

·       รองรับการขายสินค้า/อะไหล่ และควบคุม Serial Number ของสินค้า

·       รองรับการขายสินค้าแบบ Point of sale (POS) เช่น ขายอะไหล่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ รถแทรกเตอร์

·       รองรับการให้ส่วนลดได้ทั้งแบบ % และจำนวนเงิน

·       รองรับการชำระหลายรูปแบบ เช่น เงินสด , บัตรเครดิต , เงินโอน , Gift Vochour , ค้างชำระ, ผ่อนชำระค่างวด

·       รองรับการตั้งราคาสินค้าได้ 4 ระดับ แบบแยกสาขา ตั้งราคาแต่ละสาขาไม่เท่ากันได้ เช่น

 • (A)-ราคาขายปลีก
 • (B)-ราคาขายส่งเงินสด
 • (C)-ราคาขายส่งเงินเชื่อ
 • (D)-ราคาช่าง

·       รองรับการรับคืนสินค้า/อะไหล่ เปลี่ยนสินค้า/อะไหล่ กรณีลูกค้าซื้อผิดรุ่นได้

·       รองรับการซื้อสินค้าจากคลังส่วนกลาง แล้วกระจายให้แต่ละสาขาได้

·       รองรับการซื้อสินค้าเข้า เพิ่มสต็อกสินค้า การควบคุมสต็อกแยกตามสาขา รายงานสินค้าใกล้ถึงจุดสั่งซื้อ

 

ระบบงานสินเชื่อ

·       รองรับการจัดสินเชื่อค่างวดรถ อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ จากสาขาได้ทันที ดังรูปแบบต่อไปนี้

o   รองรับการผ่อนดาวน์ได้

o   รองรับชำระค่างวดแบบรายปีได้

o   รองรับชำระค่างวดแบบทุก ๆ ราย 3 เดือน / 6 เดือนได้ หรือตามที่ต้องการได้อิสระ

o   รองรับการให้ส่วนลดค่าดอกเบี้ย / ค่าปรับได้

·       รองรับระบบการฝากเงินค่างวดกรณีที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้เต็มงวดนั้น ๆ

·       รองรับการปิดสัญญาสินเชื่อก่อนกำหนดได้ สามารถให้ส่วนลดดอกเบี้ยได้

·       รองรับการรับชำระเงินจากสาขาไหนก็ได้ สามารถดูยอดการรับชำระค่างวดรวมทุกสาขาได้แบบ Realtime และสรุปยอดประจำวันได้ทันที

·       รายงานสำคัญจากระบบสินเชื่อพิมพ์ดูได้เฉพาะสาขาหรือพิมพ์รวมทุกสาขาได้

 

ระบบงานศูนย์ซ่อมและบริการ

·       รองรับดูประวัติการซ่อมและบริการของรถแต่ละคนได้ ว่าเคยเข้ารับบริการซ่อมเมื่อไร

·       รองรับการซ่อมและบริการทั้งในและนอกสถานที่ได้

·       รองรับการบันทึกใบแจ้งซ่อมของลูกค้า และพิมพ์ใบแจ้งซ่อมให้ช่างติดต่อกับลูกค้าก่อนรับงาน

·       รองรับการเบิกสินค้า/อะไหล่ เพื่อไปซ่อมที่หน้างานของลูกค้าได้หลังจากโทรสอบถามอาการเสียของช่างเรียบร้อยแล้ว

·       รองรับการคืนสินค้า/อะไหล่ที่เบิกออกไปซ่อมได้ หลังจากซ่อมและบริการลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

·       รองการดูใบงานแจ้งซ่อม ที่ยังซ่อมไม่เสร็จเพื่อตามงานได้

 

 

*** หน้าสำหรับตั้งค่าสินค้า / อะไหล่รถ รองกับการควบคุม Serial Number หรือเลขตัวเครื่อง เลขตัวถังรถได้ ***

 

*** หน้าสมัครสมาชิก รองรับระบบลูกหนี้ สามารถกำหนดระดับราคาการซื้อสินค้าได้ เช่น ราคาขายปลีก ราคาขายส่ง ราคาช่าง นอกจากนี้ยังรองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูล โปรแกรมจะโหลดข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยตรง ***

 

*** หน้าสำหรับขายสินค้า / อะไหล่รถ รองรับการให้ส่วนลดแบบ % และใส่จำนวนเงินลดได้ ขายสินค้าแบบเลือกว่าขาย Serial Number ไหนออกไปได้ สามารถชำระเงินได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต เงินโอน Gift Voucher และเลือกไปจัดสินเชื่อต่อ โดยบิลขายจะไปผูกข้อมูลกับสัญญาสินเชื่อได้ ***

 

*** ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ***

 

*** หน้าสำหรับการเปิดสัญญาสินเชื่อจากโปรแกรม รองรับการผ่อนเงินดาวน์ได้ รูปแบบการผ่อนแบบรายเดือน, รายปี หรือรูปแบบเดือนที่เรากำหนดได้อิสระ สามารถให้ส่วนลดการปิดสัญญาก่อนกำหนดได้ ***

 

*** หน้าสำหรับรับชำระค่างวดสินเชื่อ โดยระบบรองรับการรับชำระเงินได้จากร้านสาขาไหนก็ได้เพราะข้อมูลเชื่อมถึงกันหมด ทำให้ง่ายและสะดวกในการรับชำระค่างวดของลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายงานสรุปได้ทั้งแบบเฉพาะสาขาตัวเองหรือเลืิอกพิมพ์รวมทุกสาขาได้ ***

 

*** หน้าสำหรับระบบศูนย์ซ่อมและบริการ สามารถบันทึกและเปิดใบงานแจ้งซ่อมให้ช่องก่อนรับงานซ่อมลูกค้า และสามารถเบิกสินค้าเพื่อออกไปซ่อมนอกสถานที่ได้ เมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็สามารถนำสินค้ามาคืนเข้าระบบได้เหมือนเดิม ***

 

*** หน้าสำหรับการกำหนดสิทธิ์สำหรับพนักงานระดับต่างๆ ***

 

การบริการเพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. บริการติดตั้งเพื่อเริ่มต้นระบบครั้งแรกผ่านโปรแกรมรีโมท Team Viewer ( ฟรี ) และสอนการใช้งานจนกว่าจะเริ่มต้นระบบได้
  teamviewer
 2. บริการติดตั้งเพื่อเริ่มต้นระบบถึงสถานที่ ( On Site Service ) จะคิดค่าบริการค่าติดตั้ง ฝึกอบรมและค่าเดินทาง ตามระยะทางใกล้ – ไกล เริ่มต้นที่ 3,000 – 15,000 บาท


การบริการหลังการขาย

 1. โทรสอบถามปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก Software & Hardware
 2. สอบถามผ่านทางโปรแกรม Line ID : jezzykub
 3. สอบถามผ่านทาง Fanpage
 4. สอบถามผ่านทาง Email : program2me@gmail.com
 5. แก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโปรแกรมรีโมท Team Viewer บริการรีโมท ( ฟรี ) ภายใน 1 ปีหลังจากทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเกิน 1ปี คิดค่าบริการ 400 บาท จนกว่าจะแก้ไขปัญหาครั้งนั้นเสร็จเรียบร้อย ถ้าหากแก้ไขไม่สำเร็จทางเราไม่คิดค่าบริการ ( ฟรี )
 6. บริการแก้ไขปัญหาถึงสถานที่ โดยจะคิดค่าบริการและค่าเดินทางตามระยะทาง


การรับประกัน Software

 1. รับประกันแก้ไขบัคที่เกิดจาก Code ของโปรแกรมฟรีตลอดอายุการใช้งาน หากมีความสามารถเพิ่มเติมลูกค้าสามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ ( ฟรี )