Snooker Club
(โปรแกรมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ คลับ)

ขอแนะนำโปรแกรมคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการควมคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ สามารถสั่งอาหาร เครื่องดื่มไว้ที่โต๊ะสนุ๊กเกอร์ที่เปิดใช้งานได้ รองรับการควบคุมการเปิด-ปิด ไฟของโต๊ะสนุ๊กเกอร์ บันทึกยอดค่าบริการของลูกค้าในแต่ละวัน รายงานสรุปประจำวัน ช่วยให้การบริหารจัดการโต๊ะสนุ๊กเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Tags : โปรแกรมโต๊ะสนุ๊กเกอร์,โปรแกรมสนุ๊กเกอร์,Snooker,คุมเปิดปิดกล่องไฟ,โปรแกรมคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์,สมาคมสนุ๊กเกอร์,ชมรมสนุ๊กเกอร์,โต๊ะสนุ๊กเกอร์,ขายโต๊ะสนุ๊ก
Snooker – โปรแกรมสนุ๊กเกอร์

                โปรแกรมสนุ๊กเกอร์ เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมการเปิด-ปิด ไฟของโต๊ะสนุ๊กเกอร์ บันทึกยอดค่าบริการของลูกค้าในแต่ละวัน
  

ดูรูปภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> Facebook Album
 

คุณสมบัติโปรแกรม
- รองรับกล่องคุมไฟสำหรับโต๊ะสนุกเกอร์ได้
- รองรับนาฬิกาบอกเวลาที่โต๊ะสนุ๊กเกอร์ได้
- รองรับการขายสินค้าหรือสั่งอาหารเข้าไปในโต๊ะ เพื่อรวมยอดกับค่าบริการสนุกเกอร์ได้
- รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวันได้
- รองรับการบันทึกการซื้อสินค้าเข้าได้
- ความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย
- สามารถเข้าเป็นกะทำงานได้ตามพนักงานที่กำหนด
- รองรับระบบ Network สามารถขายได้หลายจุดสั่งอาหารพร้อมกันได้


รายงาน
- ใบส่งเงินประจำวัน
- รายงานข้อมูลประเภทส่วนลด
- รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
- รายงานการขายแยกตามประเภท
- รายงานการรับชำระหนี้ประจำวัน
- รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
- รายงานค่าใช้จ่าย
- รายงานการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี


อุปกรณ์ที่รองรับ


 

หมายเหตุ :
- หากจำนวน Chanel ในการควบคุมไฟมากกว่าตารางราคาที่แสดงผลให้โทรสอบถามราคาเพิ่มเติมกับทางเราครับ
- หากอุปกรณ์กล่องคุมไฟเสียหาย ท่านสามารถซื้ออุปกรณ์จาก บริษัท ETT จำกัด มาเปลี่ยนได้เอง

 

การบริการเพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. บริการติดตั้งเพื่อเริ่มต้นระบบครั้งแรกผ่านโปรแกรมรีโมท Team Viewer ( ฟรี ) และสอนการใช้งานจนกว่าจะเริ่มต้นระบบได้
  teamviewer
 2. บริการติดตั้งเพื่อเริ่มต้นระบบถึงสถานที่ ( On Site Service ) จะคิดค่าบริการค่าติดตั้ง ฝึกอบรมและค่าเดินทาง ตามระยะทางใกล้ – ไกล เริ่มต้นที่ 3,000 – 15,000 บาท


การบริการหลังการขาย

 1. โทรสอบถามปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก Software & Hardware
 2. สอบถามผ่านทางโปรแกรม Line ID : jezzykub
 3. สอบถามผ่านทาง Fanpage
 4. สอบถามผ่านทาง Email : program2me@gmail.com
 5. แก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโปรแกรมรีโมท Team Viewer บริการรีโมท ( ฟรี ) ภายใน 1 ปีหลังจากทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเกิน 1ปี คิดค่าบริการ 400 บาท จนกว่าจะแก้ไขปัญหาครั้งนั้นเสร็จเรียบร้อย ถ้าหากแก้ไขไม่สำเร็จทางเราไม่คิดค่าบริการ ( ฟรี )
 6. บริการแก้ไขปัญหาถึงสถานที่ โดยจะคิดค่าบริการและค่าเดินทางตามระยะทาง


การรับประกัน Software

 1. รับประกันแก้ไขบัคที่เกิดจาก Code ของโปรแกรมฟรีตลอดอายุการใช้งาน หากมีความสามารถเพิ่มเติมลูกค้าสามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ ( ฟรี )